Det dolda avguderiet som många är okunniga om

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det jag fruktar mest för er är det mindre avguderiet” När han blev frågad om det sade han: ”Ögontjäneri.”1

Om mindre avguderi var fruktansvärt för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som besatt fulländad kunskap och stark tro, är det och värre än så än mer fruktansvärt för alla andra med betydligt lägre kunskap och tro. Det gäller framför allt med tanke på att de flesta lärde idag vet om Tawhîd enkom det hedningarna visste. De vet inte betydelsen av gudomligheten som trosbekännelsen avfärdar från allting annat än Allâh. Abû Ya´lâ och Ibn-ul-Mundhir rapporterade från Hudhayfah bin al-Yamân, från Abû Bakr as-Siddîq, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Avguderiet är mer dolt än en svart myra.” Abû Bakr sade: ”Är avguderi något annat än att någon annan än Allâh dyrkas eller åkallas?” Han sade: ”Ve din moder! Avguderiet är mer dolt bland er än vad en svart myra är.”

Däri står också:

”Att du säger: ”Allâh och så-och-så gav mig detta.” En vederlike är att man säger: ”Hade det inte varit för så-och-så skulle så-och-så dödat mig.”

1Ahmad (23680). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1555).