Det där är ren tro

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/82-83)

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud! Vissa av oss upplever något de hellre vill falla ned från himlen för än att uttala det.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det där är ren tro.”1

Abû Sulaymân al-Khattâbî sade:

Det vill säga att det är ren tro som förhindrar er från att acceptera och bekräfta det Satan intalar er, inte att tvångstankarna hör till ren tro. Tvångstankar kommer ju från Satan. Hur ska de vara ren tro?”

1Muslim (1/83) och Ahmad (2/397).