Det betalas i Zakât-ul-Fitr enligt Mâlik

Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî (d. 240)

al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/117)

Jag frågade Ibn-ul-Qâsim vad Mâlik tycker man ska betala i Zakât-ul-Fitr. Han svarade:

”Vete, korn, råg, majs, ris, hirs, dadlar, russin och kvarg.”

Han berättade att Mâlik sade:

”Jag tycker inte att egyptierna ska betala något annat än vete, ty vete är deras främsta försörjning. Men om vetet går upp i pris blir korn deras främsta försörjning. I så fall är det harmlöst att betala det.”

Mâlik sade:

”Vad oss i Madînah beträffar, betalar vi dadlar.”