Det bästa studenten kan försörja familjen med

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer belönas två gånger; en person från Bokens folk som tror på sin profet och på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), slaven som lever upp till Allâhs rättighet och sin ägares rättighet och personen som har en slavinna som han har samlag med och uppfostrar henne på ett fint sätt och lär henne på ett fint sätt och sedan frigör henne för att gifta sig med henne. Han belönas två gånger.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Denna hadîth bevisar klart och tydligt att den lärde är först och främst ålagd att lära sin familj. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev befalld att varna människorna i Allâhs ord:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

”Och varna dem som står dig närmast.”1

kallade han på sin familj och talade specifikt och allmänt. Han kallade på sin dotter, faster och släkt och sade:

”Köp er själva från Allâh. Jag kan inte gagna er med något inför Allâh.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vår förebild sett till spridning av kunskap och handling.

Ibland är det obligatoriskt att lära familjen och släkten. Det är det när de frågar och vädjar. I detta fall är det inte tillåtet att undanhålla kunskapen utan hänsyn till om de frågar direkt eller indirekt.

Ibland är det rekommenderat att lära dem. Denna handling består av en stor belöning om den går ut på att påöka deras kunskap. Härmed belönas läraren för sin möda.

Skulle familjen däremot fråga om något obligatoriskt, är det en plikt att svara baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för er flock.”3

Till det fina ansvaret hör att lära familjen religionen innan allting annat. Det bevisas i Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

”Troende! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle.”4

Ingen kan få det här skyddet utan kunskap och handling. Sålunda får undervisningen dem att komma närmare Allâh och längre bort från helvetet. Det är det bästa studenten kan försörja sin familj och släkt med.

1 26:214

2 al-Bukhârî (2602) och Muslim (512).

3 al-Bukhârî (6719) och Muslim (4832).

4 66:6