Det bästa samfundets samstämmighet

Publicerad: 19.10.06

Talare: ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Källa: Taysîr-ul-Karîm, sid. 70

Allâh (subhânah) sade:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

”Och Vi har gjort er till det bästa samfundet, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och sändebudet vara vittne mot er.”1

Versen bevisar att detta samfunds samstämmighet utgör ett definitivt bevis och att samfundet i helhet är felfritt. Ty Allâhs ord är oinskränkta:

أُمَّةً وَسَطًا

”… det bästa samfundet…”

Om det hade kunnat enats om fel skulle det bara varit bäst inom vissa saker. Dessutom sade Allâh:

لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ

”… för att ni skall stå som vittnen mot alla människor…”

Det fordrar att när det vittnar att Allâh har tillåtit, förbjudit eller förpliktigat något, så är dess vittnesbörd felfritt.

12:143