Det bästa dina fruar och barn kan ärva

Allâhs tjänare! Kunskapen påökar ert ljus och er vägledning. Slarva inte med studierna. Snåla inte mot dig själv med kunskapen. Jag svär vid Allâh att ju mer människan lär sig desto bättre, frommare, ödmjukare, vänligare, nådigare och framgångsrikare blir hon. Kunskapen är ett ljus. Påöka din kunskap!

Håll er till de nyttiga böckerna. Du kan inte vara utan nyttiga böcker. Du klarar inte dig utan dem. Jag råder varje muslim att ha bibliotek i hemmet så gott han förmår. Han skall ha böcker som:

1 – Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning

2 – Fath-ul-Madjîd

3 – Riyâdh-us-Sâlihîn

4 – al-Bukhârîs ”as-Sahîh”

5 – Muslims ”as-Sahîh”

6 – al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah

7 – al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah

8 – al-Arba´în an-Nawawiyyah

9 – al-Usûl ath-Thalâthah

10 – Kashf-ush-Shubuhât

11 – Tashîh-ul-I´tiqâd

och andra nyttiga böcker som är skrivna av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda. De är många och lov och pris tillkommer Allâh. Påöka ditt ljus och din godhet. Du belönas – om Allâh vill – när du köper dessa böcker, oavsett om du är död eller levande. Du drar nytta av dem när du lever. Andra kan dra nytta av dem när du lever och efteråt. Du får lika stor belöning som personen. Det är det bästa din familj och dina barn kan ärva av dig, nämligen nyttiga böcker.

Se också till att de aktar sig för Ahl-ul-Bid´as böcker. Se till att dina barn och dina arvingar aktar sig för Ahl-ul-Bid´as och Hizbiyyûns böcker. Lägg ned vikt vid bra och sunda böcker.