Det bästa arbetet

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott. Ivra efter det som gagnar dig. Sök hjälp av Allâh (´azza wa djall) och misslyckas inte. Om du drabbas av något skall du inte säga ‘Om jag hade gjort det ena och det andra skulle det blivit så och så’. Säg istället:

قَدَر الله و ما شاء فعل

”Det var Allâhs öde och Han har gjort vad Han har velat.”

Om’ banar vägen för Satans handling.1

Måhända undrar man vilket försörjningssätt som är bäst och främst? Därom tvista de lärde. Vissa föredrar odling och jordbruk, andra prioriterar handel och somliga föreslår hantverk och så vidare. Och allesammans nämner sina argument. Hadîthen sätter emellertid stop för alla spekulationer, ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ivra efter det som gagnar dig.”

Gagnet varierar beroende på situationer och människor. För vissa är det bäst att sysselsätta sig med odling och jordbruk, för andra gäller handel och somliga prefererar hantverk. Det bästa är alltså det nyttigaste. Må Allâh hylla och freda honom som begåvades med att säga fåtaliga ord med väldiga betydelser!

1Muslim (2664), Ibn Mâdjah (79) och Ahmad (8611).