Det avslöjande sällskapet

Fråga: Vad betyder Salafs ord ”Om någon döljer sin innovation för oss, gör inte hans sällskap det”?

Svar: Det finns Ahl-ul-Bid´a som döljer sina innovationer och hävdar att de är Ahl-us-Sunnah. Många gör det, inte alla. Det finns ju även de som öppet innoverar. Det finns de som döljer dem och framför allt grupperna som säger att de är Salafiyyûn men är i själva verket långt borta från Salafiyyah. De är faktiskt mot Salafs metodik. Dessa människor döljer sina innovationer. Dock bevisar deras umgänge med Ahl-ul-Bid´a och handlingar att de tillhör Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a.