Det är vist att varna för de vilsna

Fråga: Ibland ger makthavarna instruktioner när de varnar för vissa samtida grupper eller ideologier. Vissa människor låter bli att klargöra dem eller till och med att läsa dem. Om de har som uppgift att predika, låter de bli att predika om detta för att inte orsaka prövningar. Vad säger ni om detta agerande?

Svar: Prövningen ligger i att låta de onda vara i fred så att de kan sprida sin ondska ostört och utan att någon varnar för deras ondska och avvisar deras tankesätt. Det är det som är en prövning.

Att klargöra och sätta stopp för syndarna och de vilsna är vist och ingen prövning. Det sätter stopp för fel.