Vem frågar om kvinnans medgivande?

Fråga: Måste vittnet till vigseln fråga bruden om hon är nöjd med maken?

Svar: Nej. Det är vigselförrättarens plikt. Det är vigselförrättarens plikt att ställa kvinnan den frågan.