”Det är tillåtet enligt rättsskolan”

181 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”[Människan] skall inte lydas inom det som är olydnad mot Allâh. Lydnaden skall endast vara inom det som är korrekt.”

Rapporterad av al-Bukhârî (13/203), Muslim (6/15), Abû Dâwûd (2625), an-Nasâ’î (2/187), at-Tayâlisî (109) och Ahmad (1/94).

Hadîthen består av flera kuriosum varav den viktigaste är att det inte är tillåtet att lyda någon inom det som är olydnad mot Allâh (tabârak wa ta´âlâ), oavsett om den åtlydde är ledare, lärd eller lärare. Det bevisar flera gruppers villfarelse:

2 – Blinda efterapare som prioriterar sin rättsskola framför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klara ord. När de blir tillsagda att inte be två frivilliga Raka´ât innan Fadjr efter Iqâmah, då det finns ett konkret förbud mot det, vidhåller de och säger:

”Det är tillåtet enligt rättsskolan.”

När man säger till dem att Tahlîl1 är ogiltigt och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade dess utövare, säger de:

”Det är tillåtet enligt rättsskolan.”

Så gör de med hundratals frågor. Därför anser många forskare att dessa blinda efterapare hamnar under Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ

De har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Allâhs ställe.”2

Det klargjorde bland andra Fakhr ar-Râzî i sin Qur’ân-tolkning.

1Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade:

”Ett annat giftermål som Allâh (´azza wa djall) har förbjudit och som har hänt bland vissa människor är det som heter ”frigörelse”, Tahlîl. När en man har skilt sig från sin fru en tredje gång och därmed inte får ta tillbaka henne något mer, kommer han överens med en annan man om att han gifter sig med henne. När den andre mannen gifter sig med henne och har samlag med henne, skiljer han sig från henne så att hon kan återvända till den förste. Ett sådant giftermål kallas för ”Tahlîl” och görs av folk med svag tro och klen rädsla för Allâh (´azza wa djall). Det har bekräftats att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh förbanna den frigörande personen och personen som det frigörs för.” (Ibn Mâdjah (1963). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1585))

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=1&PageID=3999&languagename=

29:31