Det är slaktaren som inte får klippa hår och naglar

Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När de tio dagarna har trätt in och man har ett offer man avser att offra, så skall man varken klippa något av sitt hår eller sina naglar.”

I en annan rapportering sägs det också:

”… eller sin hud.”

Detta tyder på att det är förbjudet till dess att motsatsen bevisas.

Baserat på detta får personen som avser att slakta inte ta något från sin hud, sitt hår eller sina naglar efter att Dhûl-Hidjdjah har trätt in. Detta förbud varar till dess att han har slaktat. Förbudet berör slaktaren och inte dem som det slaktas för. Således är det inte förbjudet för familjen att göra det omnämnda. De slaktar inte utan får det endast slaktat för sig.