Det är rekommenderat att sitta kvar tills kvinnorna gått ut

Publicerad: 2010-08-13
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (2/254)

 

Om Imâmen ber tillsammans med män och kvinnor, rekommenderas det att både han och männen sitter kvar till dess att de ser att kvinnorna har gått ut. Kvinnorna skall ge sig i väg direkt efter att bönen har avslutats. Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade kvinnorna resa sig upp direkt efter att de hade avslutat den obligatoriska bönen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förblev på sin plats tillsammans med männen så länge Allâh ville. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste sig upp, reste sig även männen upp.”

at-Tirmidhî sade:

“Vi anser att det är för att kvinnorna skall vara så långt bort som möjligt från männen – och Allâh vet bättre.”

Hadîthen är rapporterad av al-Bukhârî.