Det är omöjligt att se Allâh i detta liv

Publicerad: 2012-02-16
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 122

 

Huruvida man kan se Allâh i detta liv, nämner vissa att det finns två åsikter i frågan medan andra säger att det är möjligt att se Allâh i detta liv. Båda åsikterna är en villfarelse. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs imamer är enade om att ingen kan se Allâh med ögonen i detta liv. De är endast oense i fall vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg Honom eller inte. Det har rapporterats från olika håll från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade att man inte kan se Allâh i detta liv. Bland annat rapporterade Muslim i sin ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han nämnde ad-Dadjdjâl:

”Ni skall veta att ingen av er kommer att få se sin Herre förrän han dör.”

När Mûsâ bin ´Imrân (´alayhis-salâm) frågade Allâh om han kunde få se Honom, svarade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ):

لَن تَرَانِي

”Du kommer inte att få se Mig.”1

1 7:143