Det är obligatoriskt att undvika Ahl-ul-Bid´ah

Det räcker inte att vi undviker innovationer. Vi undviker även innovatörerna. Vi sitter inte med dem och vi är inte vänner med dem till dess att de överger innovationen. Om vi sitter med dem och är vänner med dem, stödjer vi deras innovation. Vi undviker dem på så sätt att vi varken sitter med dem eller är deras vänner till dess att de ångrar sig inför Allâh.

Det är obligatoriskt för Ahl-us-Sunnah att undvika Ahl-ul-Bid´a. Hade man gjort det, skulle innovationer aldrig ha spridits. När man började se lätt på saken, började de så fördärv på jorden och sprida fördärv. Ingen fördömde dem. De blev våra vänner och vårt sällskap och sålunda spreds innovationer. Hade de däremot undvikits, skulle deras ondska ha varit betydligt mindre.