Det är obligatoriskt att sprida de lärdas varningar

Om dessa avvisningar är baserade på kunskap och från de pålitliga lärda och gagnar muslimerna och består av råd och instruktioner, är det obligatoriskt att sprida dem för att folk skall dra nytta av dem, för att råda muslimerna och för att avvärja oklarheter från ungdomarna och dem som inte klarar av att känna till dessa tvivel.

Dessa avvisningar som härrör från de lärda med insikt gagnar alla. De avvärjer tvivlen. De är ett råd till muslimerna. Den som sprider dem kommer att belönas av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).