Det är obligatoriskt att begripa religionen och det skall ske direkt

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som Allâh önskar väl låter Han honom förstå religionen.”1

Huvuddomen som framgår i denna hadîth är att det är obligatoriskt att förstå sig på Allâhs (´azza wa djall) religion och att det sker direkt utan uppskjutningar. Människan behöver kunskapen för att korrigera sin troslära och avsvära sig dess motsatser. Hon behöver en ständig och pågående kunskap om sin bön. Först skall hon förstå sig på reningen och sedan på bönen och så vidare med resten av islams, Îmâns och Ihsâns pelare.

Att begripa religionen och lägga vikt vid den är ett tecken på en människas lycka och framgång och tvärtom. Att inte vilja det är en avvikelse som drabbar den som vänder studierna ryggen. Att en person förstår sig på Allâhs religion är ett klart bevis på att personen är bra och framgångsrik så länge hans avsikt och handlingar är korrekta.

1 al-Bukhârî (71) och Muslim (1719).