Det är något med fackföreningar

´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd

Fråga: Vad är domen för att arbetare går med en fackförening utan att medverka i eventuella strejker?

Svar: Det är helt klart bäst att undvika allt sådant. Frågan hade aldrig ställts om det inte funnits något tvetydigt i saken. I sådana fall ska man lämna det man tvivlar på för det man inte tvivlar på. Han ska inte gå med den. Går han med den finns det risk att han hamnar i något annat ofint.