Det är myndigheterna som tar bort synder från gravarna

Fråga: Till spåren av kolonialismen i vårt land hör att det byggs på gravarna och att de pyntas med blommor och växter. Vad skall göras åt saken?

Svar: Handlingen är syndig och den måste likvideras. Den som klarar av likvidera den måste göra så. Det måste dock vara en myndighet som likviderar den.