Det är myndigheterna som river gravarna i moskén

Fråga: I vårt land har moskéer byggts på fromma människors gravar. Människor besöker dem, gör Tabarruk via dem och tillber dem. Måste vi riva dem?

Svar: Det är bara myndigheterna som får riva dem. Er skyldighet är att klargöra. Det krävs en myndighet för att riva gravarna.