Det är myndigheterna som river gravar och inte individer

Lägg märke till hur Shaykhen – Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – handlade. Han gick inte direkt till gravarna för att ta riva dem. Han tog bort dem med makt. Han tog kontakt med makthavaren och kallade honom till Allâhs religion och övertygade honom. När han hade övertygat honom, rev han gravarna. Det åligger kallarna att kalla makthavarna med vishet och en fin tillrättavisning så att Allâh kan vägleda dem så att de kan demonstrera och stödja sanningen. Att ta bort gravar är ingen individuell fråga. Om en individ gör det uppstår en större prövning. Det måste finnas en myndighet som tar bort dessa gravar. Man måste ta kontakt med myndigheterna även om de i början inte är på rätt väg. Vi får inte tappa hoppet. Vi måste kalla dem med vishet och en fin tillrättavisning. Det var så Shaykhen gjorde först med ledaren i ´Uyaynah och sedan med ledaren Muhammad bin Su´ûd – må Allâh förbarma Sig över dem alla.