Det är modern som skall amma sitt barn

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لاَ تُضَآرُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ

”Barnet skall inte bli en förevändning för att skada vare sig modern eller barnets fader.”1

Abû ´Âsim och andra läste versen på följande vis:

تُضَآرُّ

De som läser versen somتُضَآرَّ säger att versen betyder att barnet inte skall nyttjas för att skada modern på så sätt att fadern tar barnet från henne och låter någon annan amma det när modern själv vill amma barnet.

Det är också möjligt att versen betyder att kvinnan inte skall skada barnet och låta någon annan amma det för att hon själv vägrar göra det.

12:233