Det är Khawâridj som kritiserar länder offentligt

Fråga: Den senaste tiden talas det mycket om landet och dess fel. Skall dessa människor fördömas?

Svar: Det är Khawâridjs praxis. Det finns en sekt som heter Khawâridj. Det är de som kritiserar makthavarna i sittningar och offentligt. Det är inte tillåtet.

Om du har en synpunkt på makthavarna får du förkunna den för dem muntligt, skriftligt eller via ett sändebud. Om du inte klarar av det klandras du inte. Dock skall du tiga och inte sprida det bland människorna. Det består av flera nackdelar. Makthavarna förnedras. Människorna eggas till uppror och olydnad mot makthavarna.

Det är som sagt Khawâridjs praxis och Khawâridj är en vilsen sekt. Om deras ondska är offentlig skall de bekrigas liksom följeslagarna bekrigade dem för att avvärja deras ondska. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att de dödas för att avvärja deras ondska. Så skall de bemötas om de offentliggör det. De skall fördömas. Antingen underkastar de sig eller också är det obligatoriskt att bekriga dem så att de slutar så att de inte sprider kaos och skräck bland människorna och banar vägen för fienden mot makthavaren.