Det är kamp att avvisa Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Anses fördömandet av hjärtsjuka Ahl-ul-Bid´a vara som kamp med egendom och liv?

Svar: Ja, det är kamp i form av kall. Det finns olika typer av kamp. Det finns kamp med vapen. Det finns kamp i form av kall, påbud av det goda och förbud av det onda. Det finns kamp i form av fastställda argument mot hycklarna:

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

”Kämpa outtröttligt mot de otrogna och mot hycklarna.”1

De otrognas bekämpas med vapen och hycklarna med argument.

19:73