Det är ju ´Îd

I samband med ´Îd ger folk presenter till varandra, lagar mat, bjuder hem varandra, samlas och är glada. Denna tradition är harmlös. Det är ju ´Îd. När Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) kom hem till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och såg två flickor sjunga skällde han ut dem varefter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt dem vara, det är ´Îd-dagar.”1

Det bevisar att till föreskriftens underlättnad och flexibilitet hör att den förser slavarna med glädje och lycka i samband med ´Îd.

Det sägs att några dyrkare och asketer gick förbi en samling människor som firade ´Îd och sade:

”De förfelar oavsett om deras handling har accepterats eller inte. Om deras månad inte har accepterats av dem, så gör de rädda inte sådär. Och om deras månad har accepterats av dem, så gör de tacksamma inte sådär.”

Helt klart motstrider det profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis. Under ´Îd lät profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfundet uppleva frihet och glädje inom religionens och föreskriftens ramar. På samma sätt lät han människan sörja tre dagar i form av att avstå från försköning, parfymering och liknande. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En kvinna som tror på Allâh och Den yttersta dagen får inte sörja en död längre än tre nätter, frånsett sin make fyra månader och tio dagar.”2

Det handlar om att behandla själarna utifrån läget. Det är allom bekant att ´Îd fordrar glädje och lycka. Låt människan uppleva frihet och glädje och lycka förutsatt att hon inte gör något förbjudet. Om någon vill lyssna på musik och låtar för att det är ´Îd, säger vi att det är förbjudet. En glädje som når en förbjuden gräns i religionen måste förhindras. Därmed blir friheten förfulande och förslavande. En frihet som går emot föreskriften är faktiskt ett slaveri under Satans förfogande. Således sade Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) i ”an-Nûniyyah”:

De flydde från slaveriet som de skapades för

och prövades istället med jagets och Satans slaveri

Vi har skapats för att vara Allâhs (´azza wa djall) slavar. Vi är Allâhs slavar. Han (subhânah) sade:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.”3

1al-Bukhârî (949) och Muslim (892).

2al-Bukhârî (5334) och Muslim (1486).

351:56