Det är inte vi som är fanatiker

De säger att vi är Wahhâbiyyûn. Vi är muslimer. Vi är inga fanatiker. Det är du som är okunnig. Lär dig så att du kan lära dig sanningen. Sanningen känns inte vid via männen. Sanningen känns vid via bevisen. Studera bevisen och fundera över bevisen. Allting roterar kring bevisen. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare är inga fanatiker.

Det är personen som följer falskhetens folk och falskheten som är fanatikern som följer blint. Han följer dem för att de är hans lärare, förfäder eller vänner. Han följer dem blint och tar efter dem utav högaktning. Det är denne som är en fanatiker.