Det är inte tillåtet att tiga om synder för att kunna sprida Tawhîd och Sunnah

Fråga: Får man utnyttja situationen och kalla människorna till Tawhîd, islam eller Sunnah utan att fördöma synderna som finns på platsen?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet. Det var det jag befarade. Varför gör han inte två goda handlingar på en gång? Varför fördömer han inte synderna som han ser i sin närvaro och kallar till Tawhîd? För att han låter tigandet om synderna bana vägen för Tawhîd. Ärligt talat återvänder dessa medel till det första medlet som vi talade om innan, nämligen att det inte är tillåtet att använda sig av underhållning för att kalla folket till islam. Då är det ännu mindre tillåtet att tiga om synderna i vår närvaro för att fördöma ännu större synder. Målet främjar inte medlet. Om du befinner dig bland synder, måste du fördöma dem och i synnerhet när vi finner bevisen för dessa synder i böckerna som är skrivna av dessa Mashâyikh som dessa innovatörer refererar till.

Detta fall som nämndes i den sista frågan är alltså inte tillåtet. I stället är det obligatoriskt att fördöma synderna som de faller i och kalla dem till Tawhîd. Så måste det vara och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.