Det är inte tillåtet att tiga om fel

Fråga: Samfundet är inte i behov av splittring. Det räcker med att fienden har satt klorna i det. Då och då händer det att vissa förtalar kallare och folk som rättar till folks tillstånd. De säger att de är innovatörer och anklagar dem medan de kallar till det goda hela tiden. Vad säger ni till förtalarna med tanke på att varnande kassettband och föreläsningar har spridits bland lekmännen?

Svar: Det råder inga tvivel om att kallare och andra faller i fel. Fel skall rättas till med rådgivning och förklaring av sanningen. Ingen skada är skedd ifall man avvisar den som har gjort fel och skriver en bok eller en artikel om det. Man skall avvisa personen som har gjort fel så att inte felet sprider sig bland människorna. Detta anses inte vara förtal. Det anses vara ett råd. Det är både ett råd till honom och till människorna om detta fel.

Angående tillmötesgåendet, så är det inte tillåtet att tiga om fel och säga att vi respekterar personerna och tiga om deras fel. Man måste klargöra felet oavsett tillvägagångssätt som lever upp till rådet.

Vad gäller förtal och smädelse, så är det inte tillåtet. Det anses inte vara något råd. Det är en lust. Att avvisa, klargöra och förklara felet för personen och andra är korrekt. Än idag skriver och avvisar de lärda. Verk och avvisningar är tillgängliga sedan en lång tid tillbaka. De avvisar dem som gör fel av de lärda och andra. Det hör till råd till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud och muslimernas ledare. Det skall dock ske utan förtal, smädelse och nedvärdering.