Det är inte tillåtet att fråga studenter om utslag

Publicerad: 2012-05-18
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=129531

 

Fråga: Jag skulle gärna vilja att du råder vissa studenter som har bråttom med att ge utslag och i synnerhet de som är imamer och böneutropare i moskéerna.

Svar: Det är endast de lärda som har rätt till utslag. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga då Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

”Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!”2

Det är de lärda som ger utslag. Man frågar inte vilken student och lekman som helst. Det är inte tillåtet. Det är ett sätt att tala om Allâh utan kunskap. Dessa får inte frågas och dessa får inte ge utslag. I en rapportering sägs det:

”Den av er som är modigast när det kommer till att ge utslag är den som är modigast när det kommer till att gå in i Elden.”

Den som ger utslag berättar om vad Allâh har tillåtit och förbjudit. Han ljuger om Allâh utan kunskap. Om hans utslag är felaktigt, ljuger han om Allâh utan kunskap. Allâh kommer att fråga honom om det på Domedagen.

1 21:7

2 25:59