Det är inte tillåtet att berömma innovatörer

Det är inte tillåtet att högakta och berömma innovatörerna om de så skulle besitta någon form av sanning. Att berömma och prisa dem leder till att deras innovationer sprids och att de blir följda tillsammas med samfundets följda män. Salaf varnade oss för att lita på innovatörerna, prisa dem och sitta med dem. Vissa sade att den som sitter med en innovatör har hjälpt till att riva Sunnah. Det är obligatoriskt att varna för innovatörerna och hålla sig borta från dem. Även om de besitter någon typ av sanning, så är det fallet med de flesta vilsna människorna. Men i och med att de har innovationer, avvikelser och dåliga ideeologier, är det inte tillåtet att berömma dem och blunda för deras innovationer. Det bidrar med att deras innovationer kommer att spridas medan Sunnah faller i värde. På det här viset börjar innovatörerna att råda så att de styr samfundet – må Allâh inte låta det ske. Det är obligatoriskt att varna för dem.

Det Sunnahs imamer har räcker för samfundet. De besitter inga innovationer. De finns i alla tider. De utgör en förebild. Det är obligatoriskt att följa den som håller sig till Sunnah och inte har några innovationer. Vad gäller innovatören, är det obligatoriskt att varna för honom och peka ut honom så att människorna håller sig borta från honom och för att han själv och hans anhängare skall låta bli med sina innovationer.

Bara för att han besitter någon form av sanning, betyder det inte att han får berömmas. Nackdelen av att berömma honom är större än fördelen av att nämna den sanning som han besitter. Den allmänt kända principen säger att det är viktigare att avvärja nackdelar än att uppnå fördelar.