Det är inte Salafs praxis med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: En man vid namn ´Uthmân al-Khumayyis brukar debattera med Shî´ah. Är det tillåtet att sprida sådana kassettband?

Svar: Om debatten bidrar med att den vilsne återvänder till sanningen och att folket ser skillnaden på sanning och osanning, är den harmlös utefter behov. Dock är ständiga debatter mellan Ahl-us-Sunnah och Shî´ah meningslösa. De kan faktiskt skada en Sunnî då dessa människor besitter innovationer, villfarelser och tvivel som de utnyttjar mot svaga hjärtan. Det viktigaste är att stabila Ahl-us-Sunnah debatterar mot lögnarna för att klargöra sanningen för dem, stödja den och Sunnah och undanröja ursäkter. Den som vägrar acceptera ska överges, bojkottas och varnas för och för hans innovation. Utdragna och regelbundna debatter, sittningar och diskussioner hör nämligen inte till Salafs praxis med Ahl-ul-Bid´a.