Inte alla som läser som är lärda

De lärda är kända. Det är inte alla som har diplom, tar universitetsexamen, memorerar hadîther och verser och läser böcker som är lärda med förståelse. De lärda med förståelse är kända bland människorna. Men många människor vill endast ha det som passar dem. Han letar efter vad som passar honom om han så skulle få svar från de okunnigaste eller mest vilseledda människorna. Det viktigaste är att han får det som passar honom och hans lust. Det är ett väldigt fel och i synnerhet idag. De lärda är få. Det finns få lärda med förståelse till skillnad från dem som läser som är många. Det finns många som läser men de lärda med förståelse är få. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh griper inte tag i denna kunskap genom att dra ut den ur männens bröst. Kunskapen grips med de lärdas död. När det då inte finns någon lärd kvar, tar människorna till sig de okunniga som ledare som i sin tur kommer att svara utan kunskap och gå vilse och leda andra vilse.”

Vi befarar att detta har börjat idag. Därför måste vi vara vaksamma, rädda och uppmärksammade. Vi måste välja de lärda och pålitliga som lever idag så gott vi kan. Vad gäller de tidiga lärda, så har de gått bort. Men man skall hålla sig till de bästa av de levande:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”1

1 64:16