Det är inte Ahl-ul-Bid´ah som avses med ”Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah”

Fråga: Det går ett rykte bland ungdomarna att Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd tog tillbaka sitt beröm till boken ”Madârik-un-Nadhar” av Shaykh ´Abdul-Mâlik och beviset för det är hans tryckta bok ”Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah”. Hur avvisas detta?

Svar: Först och främst har jag läst ut boken ”Madârik-un-Nadhar” två gånger. Jag har flera gånger blivit frågad i fall jag endast har läst ut delar ur den och inte hela boken. Jag sade då och jag säger nu att jag har läst ut den från början till slut och det har jag gjort två gånger. Första gången läste jag den utan att bli tillfrågad om att skriva något om den. Jag läste ut hela boken. När jag var klar sade jag till författaren att jag har läst ut den och att jag tycker att den är nyttig. Då bad han mig skriva förordet till den. Då sade jag att jag var tvungen att läsa den en gång till. Återigen läste jag ut hela boken. Jag korrigerade vissa stycken som jag hade uttalat mig om. Jag har som sagt läst ut hela boken. Jag har endast poängterat vissa saker och nämnt vissa individer och jag har inte tagit tillbaka något som jag har skrivit.

Min sista bok ”Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” har inget samband med människorna som jag nämner i ”Madârik-un-Nadhar”. De som jag nämner i ”Madârik-un-Nadhar” har inget samband med ”Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah”. Med min bok ”Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” avser jag varken al-Ikhwân al-Muslimûn, människorna som är påverkade av Sayyid Qutb eller andra aktivister (Harakiyyûn), människorna som är påverkade av de nutida frågorna (Fiqh-ul-Wâqi´), människorna som förtalar makthavarna eller människorna som lockar från de lärda. Boken handlar inte om dessa målgrupper på något som helst sätt. Den handlar endast om Ahl-us-Sunnah och det är de som håller fast vid Ahl-is-Sunnahs väg och börjar kritisera varandra, bojkotta varandra och förtala varandra när en meningsskiljaktighet uppstår bland dem.

Den här boken handlar som sagt inte om dessa grupper och vilsna sekter som har lämnat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och väg. Den avser personer från Ahl-us-Sunnah som sysselsätter sig med att kritisera, bojkotta, fördöma och varna för andra från Ahl-us-Sunnah på grund av dessa fel.

Om det uppstår en delad mening mellan två personer, delas Ahl-us-Sunnah upp i två delar. En del stödjer den ene och en annan den andre. Därefter uppstår bojkott och avståndstagande mellan Ahl-us-Sunnah överallt på grund av den här meningsskiljaktigheten. Detta är en av de största katastroferna och prövningarna. Det vill säga att Ahl-us-Sunnah bojkottar varandra och tar avstånd från varandra på grund av två personers meningsskiljaktighet och vad de säger om den ene och den andra och hur de förhåller sig till den ene och den andre. Om du har ett förhållande, räddas du. Om du inte har något är du en innovatör. Därefter kommer bojkotten in i bilden och till följd därav delas Ahl-us-Sunnah upp i denna farliga uppdelning. Detta är avsikten med boken.

Det är allmänt känt att aktivisterna (Harakiyyûn) inte behagas av den här boken. Ty aktivisterna vill att Ahl-us-Sunnah skall sysselsätta sig med varandra så att inte Ahl-us-Sunnah skall ge sig på dem. Det sker när Ahl-us-Sunnah är sysselsatta med varandra. Denna bok manar till att Ahl-us-Sunnah blir sams och att de är vänliga mot varandra och korrigerar varandra. Detta är syftet med boken.

Vad gäller aktivister och människor som skiljer sig från Ahl-us-Sunnahs väg, är de förtjusta i denna meningsskiljaktighet. Om Ahl-us-Sunnah sysselsätter sig med varandra, skonas dessa Ahl-us-Sunnah och stridigheterna blir istället Ahl-us-Sunnah emellan. Det är just vad dessa människor vill.