Det är förbjudet för kvinnan att resa ensam oavsett resesätt

I dag kan man färdas ett avstånd som motsvarar ett dygns resa, två dygns resa eller tre dygns resa på ett par timmar med hjälp av bilar eller flygplan. Domen är fortfarande en och samma. Den ändras inte. Så länge färden är minst 80 km är det inte tillåtet för kvinnan att resa ensam. Det spelar ingen roll om hon skall gå till fots, rida på riddjur, åka bil, flyga eller använda sig av något annat transportmedel. Det spelar inte heller någon roll om hon under färdens gång är ensam eller med många medpassagerare. Så länge hon inte har sin Mahram med sig är det inte tillåtet för henne att resa ensam oavsett om det är till vallfärden eller någon annanstans.