Det är förbjudet att ifrågasätta ödet

På samma sätt som det inte är tillåtet att fråga om Allâhs (ta´âlâ) egenskapers beskaffenhet, är det inte heller tillåtet att fråga om visheten bakom Hans bestämmelse och beslut. Det är inte tillåtet för den troende att fråga varför Allâh har skapat det ena och det andra eller varför vissa får till skillnad från andra. Istället är det obligatoriskt att tro på att Allâh varken skapar, skänker uppehälle, ger, hindrar, ger liv eller orsakar död utan en vishet. Det beror alltså inte endast på en vilja vilket skolastikerna som Ashâ´irah och Kullâbiyyah säger. Det har bekräftats från flera av Salaf att de har sagt:

”Ödet är Allâhs hemlighet. Sålunda skall vi inte försöka avslöja den.”

Att ge sig in i denna gudomliga hemlighet leder till fel och orsakar avvikelse och villfarelse. Var därför riktigt försiktig med detta.