Det är faktiskt Murdji’ahs dogm

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 60

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

90 – Tron består av tungans erkännande och hjärtats bekräftelse1.

FÖRKLARING

Författaren nöjde sig med dessa två pelare för att klargöra trons beståndsdelar. Det är faktiskt Murdji’ahs dogm. Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad och resten av Ahl-ul-Hadîth anser att tron består av:

1 – Hjärtats bekräftelse.

2 – Tungans erkännande.

3 – Kroppsdelarnas handlingar.

Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Det är sanningen och riktigheten.

1Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade:

”Den definitionen är diskutabel och rentav defekt. Den korrekta åsikten som anammas av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är att tron består av tal, handling och dogm, den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Bevisen för det i Qur’ânen och Sunnah är otaliga och togs upp av bland andra Ibn Abîl-´Izz (rahimahullâh).

Exkluderad handling ur tron är Murdji’ahs dogm. Kontroversen mellan Murdji’ ah och Ahl-us-Sunnah är inte bara formell, utan både formell och verklig. Den som är insatt i bådaderas dogmer vet vilka många domar som resulterar med denna oenighet.”