Det är endast makthavaren som får riva gravarna

Fråga: I vårt land finns det byggnader i form av moskéer som är byggda på troende och fromma människors gravar. Det är dock ingen som ber eller gör något alls i dem. De är stängda. Förr anordnades det årliga besök till dem, vilket har upphört nu. Är det obligatoriskt att riva dem eller lämna dem?

Svar: Det är obligatoriskt att riva dem. Det är inte tillåtet att lämna dem. Det är dock endast myndigheterna som får riva dem. Det är endast makthavaren som får riva dem. Det är inte tillåtet för individerna att riva dem. Det kommer bara leda till prövningar och ondska. Det är alltså den muslimske makthavaren som skall riva dem efter samråd med de lärda.