Det är en resa

Beträffande resans avstånd, så har jag inte funnit något konkret bevis för det. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inte bestämt något avstånd för resan. På den tiden fanns inga vägmätare som uppskattade avstånden i kilometer. De lärda som uppskattade resans avstånd använde sig av enheter som aln, hand, tum och hästhår. Det betyder att om jag har kommit hit och min resekamrat är en aln framför mig, så är han resande till skillnad från mig. Vem säger så?

Alltså är den mest korrekta åsikten för definitionen av en resa det som människorna kallar för ”resa” och reser dit. Det är en resa. Inget annat är en resa.