Det är en klok kvinna

Jesus Syraks vishet 25:7

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

7Det finns nio som jag har prisat lyckliga i min tanke,

men om den tionde skall jag låta min tunga tala:

en man som får glädje av sina barn,

en som får uppleva sina fienders fall;

8lycklig den som lever samman med en klok hustru,

den som aldrig slinter med sin tunga,

den som slipper tjäna en underlägsen herre.