Det är den som hatar dig, Allâhs sändebud, som är avskuren

Författare: Imâm Muhammad bin
Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm (Djuz’ ´Ammâ/337-338)
Dâr-uth-Thurayyâ, 1423/2003
publicerad
06.02.2006

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

”Den är den som är full av hat
mot dig, som är avskuren.”[1]

Den som är full av hat är den
hatiske.

Avskuren betyder avskuren från
allt gott. De otrogna Quraysh brukade säga:

”Muhammad är avskuren; det finns
varken något gott eller någon välsignelse i honom eller hans
följeslagare. Han är avskuren.”

När hans son al-Qâsim (radhiya
Allâhu ´anh) dog, sade de:

”Muhammad är avskuren; han får
inga barn. Och om han skulle få barn, kommer hans stamträd ändå
att upphöra.”

Allâh (´azza wa djall) klargjorde
att den avskurne i själva verket är den som hatar Allâhs sändebud (´alayhis-salâtu
was-salâm). Det är han som är avskuren från allt gott och från
all välsignelse.

Om detta gäller den som hatar
honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), gäller samma sak den som hatar
hans religion. Den som hatar Islâms Sharî´ah, de Islâmiska ritualerna
eller någon annan form av lydnad som Muslimerna dyrkar Allâh med,
anses vara en hedning (Kâfir). Detta baseras på Hans (ta´âlâ) Ord:

”Därför att de känner motvilja
mot det som Allâh har uppenbarat – och så låter Han alla deras
företag gå om intet.”[2]

Handlingar går endast om
intet via otro. Den som då hatar de obligatoriska bönerna är otrogen,
även om han skulle förrätta dem. Den som hatar den obligatoriska allmosan
är otrogen, även om han skulle betala den. Skulle man däremot tycka att
dessa två handlingar är jobbiga utan att hata dem, anses man besitta
hycklarnas egenskaper. Det är emellertid inte otro. Det finns nämligen
skillnad mellan att anse något vara jobbigt och förhatligt.


[1] 108:3.

[2] 47:9.