Det är bättre för svärmodern att täcka håret

Publicerad: 2010-11-20
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/10959

 

Fråga: Syndar min svärmoder om hon ibland skulle visa sig för mig utan slöja?

Svar: Den korrekta åsikten är att hon inte syndar då hon är din Mahram och din hustrus moder. Dock är det bättre och säkrare att täcka håret så att man undkommer meningsskiljaktigheten. Det finns trots allt de som anser det vara förbjudet att visa huvudet för en Mahram. Den troligtvis mest korrekta åsikten är att det inte är förbjudet för en Mahram att se sin di-systers hår, svärmoderns hår eller hustruns farmors eller mormors hår. Det är emellertid bättre att täcka det utav blyghet och för att undkomma meningsskiljaktigheten.