Det är bättre för kvinnan att täcka ansiktet

Publicerad: 2010-05-06
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah (1/651)

 

Att kvinnans ansikte inte är ´Awrah innebär att hon får visa det. För övrigt är det bättre och frommare att täcka det och i synnerhet om hon är vacker.

Om hon däremot har förskönat sitt ansikte, råder det samstämmighet om att det är förbjudet att visa det. Den som vill läsa djupare om detta kan hänvisa till vår bok ”Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah”.