Det är bättre att gifta sig med en olärd kvinna

Publicerad: 2010-06-06
Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/418)

 

Fråga: En broder från Salafiyyûn har friat till en syster som studerar i en miljö blandad av män och kvinnor. Han rådde henne, men hon vägrade att ge med sig. Vad råder ni honom?

Svar: Jag råder dig med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) råd:

”Välj den religiösa kvinnan.”

Sök efter en religiös kvinna om hon så skulle vara olärd. En olärd kvinna är bättre än en lärd som studerar i en blandad miljö. Idag är många olärda kvinnor bättre och smartare än de lärda kvinnorna.   Man måste inte gifta sig med en lärd kvinna. Ta istället en from och rättfärdig kvinna. Antingen är hon kunnig, vilket bara är bra, eller också är hon okunnig utmed den naturliga läggningen; du tar henne och lär henne och hon tar emot det.