Det är bäst att undvika makthavarna

Hela detta kapitel handlar om orättvisa och syndiga makthavare. Vad den rättvise och gode makthavaren beträffar, anses det höra till de bästa handlingarna att besöka honom, träffa honom och hjälpa honom med det goda. Ser du inte att flera lärda brukade göra ´Umar bin ´Abdil-´Azîz sällskap? Till dem hör ´Urwah bin az-Zubayr och hans generation och Ibn Shihâb och hans generation. Ibn Shihâb brukade besöka makthavaren ´Abdul-Malik och hans söner efter att han hade gått bort. Detsamma brukade ash-Sha´bî, Qabîsah, Ibn Dhu’ayb, Radjâ’ bin Haywah al-Kindî, Abûl-Miqdâm – han var lärd och förträfflig – al-Hasan, Abûz-Zinâd, Mâlik bin Anas, al-Awzâ´î, ash-Shâfi´î och många andra göra.

Om en lärd besöker makthavaren under intervaller utav behov och talar väl och med kunskap, anses det vara en god handling som består av Allâhs välbehag till den Dagen att han träffar Honom. Dessa sittningar brukar dock oftast bestå av prövningar och det är bättre att undvika dem.