Det är bara Ahl-us-Sunnah som inte får hjälp av staten

publicerad
08.05.2012

Talare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî

Källa: https://www.olamayemen.net/MultimediaDetails_ar.aspx?ID=6598&size=2&ext=.mp3

Översättning: Darulhadith.com

Allâh (´azza wa djall) sade:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

”Muhammad är Allâhs sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot de otrogna, men sinsemellan fulla av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller ned  i tillbedjan…”1

Det vill säga att de dyrkar Allâh och lyder Allâh och Hans sändebud, förrättar bönen, fastar, håller fast [vid sanningen], hatar de otrogna och känner ilska mot dem och är sinsemellan fulla av värme och vänskap utmed Qur’ânen och Sunnah.

Vad gäller att kompromissa och kompromissa… Sekten och gruppen som kompromissar med sanningen steg för steg är inte utmed sanningen som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde. Det finns människor som kompromissar. De tillhör de sjuttiotvå grupperna. Det finns en grupp som aldrig kompromissar. Det är den här [som håller fast vid sändebudets och följeslagarnas väg]. Sjuttiotvå grupper kompromissar. De accepterar kompromisser. De vrider och vänder, ger med sig och söker närhet till Shî´ah, Sûfiyyah och till och med till judarna och de kristna. Kompromisser! Sändebudet gjorde anspråk på detta:

”Det här samfundet kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla, bortsett från en, skall till Elden.”

Dessa sjuttiotvå grupper kompromissar, även om de varierar i sina kompromisser. Vissa kompromissar 50%, 20%, 30%, 60%… De varierar som sagt. Det finns bara en som inte gör det. Det finns bara en som inte kompromissar. Det sades till den att kompromissa. Den sade ”Nej!” Då får ni inga positioner, ställningar eller pengar… Varje grupp har en ställning hos staten för att den har kompromissat. Då får man det. De enda som inte får är de som håller fast [vid sanningen]:

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

”Allâh är den Bäste och Han lever i evighet.”2

1 48:29

2 20:73