Det älskar Allâh mest

Fråga: Vad är bäst att göra för att erhålla Allâhs (´azza wa djall) kärlek; mycken och varierande erinran (الأذكار ) eller mycken bön?

Svar: Allâh (´azza wa djall) älskar bönen mest. Men muslimen kan kombinera bön med erinran om Allâh.