Det ädlaste ett öra hör och det finaste en mun säger

´Allâmah Hâfidh al-Hakamî (rahimahullâh) sade:

”Kunskapen är det högsta och ljuvligaste ett öra har hört och det vältaligaste en mun har sagt.”

Han (rahimahullâh) gör anspråk på hur ädel, ljuvlig och delikat kunskapen är. Kunskapen är det ädlaste en slav kan bry sig om och det ljuvligaste ett öra kan lyssna på. Denna sötma känner dock inte det sjuka hjärtat. De sjuka hjärtat känner inte av dess sötma. Det sjuka hjärtat rentav flyr kunskapen som är det ljuvligaste, godaste och ädlaste som finns. Han sade:

”… och det vältaligaste en mun har sagt.”

Det vill säga det ädlaste och ljuvligaste som en person kan uttala med sin mun.