Dessa vill ta bort er från de lärde!

Fråga: Vi har en person i USA som ständigt påpekar att de lärda i det här landet – Saudiarabien – inte känner till muslimernas tillstånd i USA. Till följd därav skall vi inte acceptera deras utslag. Han upprepar dessa ord. Vad råder ni?

Svar: De har kunskap om det som Allâh har uppenbarat och ger utslag om det lovliga och olovliga. Det lovliga och olovliga gäller såväl i USA som i resten av världen. Det olovliga är olovligt överallt och det lovliga är lovligt överallt. Den lärde ger utslag till hela världens befolkning med nyttig kunskap. Det här talet är ett svek. Den som säger så vill ta bort er från era lärda. Acceptera inte dessa ord från honom.