Dessa vill ena muslimerna

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 143-144

Vissa säger att kall till Tawhîd splittrar. Jovars, men vad tycker ni att vi annars ska enas om? Gagnas vi av att enas om något annat än Tawhîd? Gagnas vi om vi enas om dyrkan av al-Badawî, ad-Dasûqî och ´Abdul-Qâdir? Vad kommer vi att gagnas? Den som går miste om Tawhîd går miste om allt, och den som erhåller Tawhîd går inte miste om något. Således måste vi veta värdet av dyrkan av Allâh allena och att alla profeter framförde det budskapet. Självklart kommer det kallet att splittra. Den autentiska hadîthen säger:

”Muhammad har splittrat människorna.”1

Självaste Qur’ânen är Kriteriet (الفرقان) som skiljer på sanning och osanning. Å ena sidan är det självklart att kall till Tawhîd splittrar, å andra sida finns inget gott i eller hopp om en individ som utelämnar och bekrigar Tawhîd. Vid Allâh! Vi kommer inte att fälla en tår för individen som flyr och bekrigar Tawhîd. Det räcker att det finns en liten mängd som betror profeternas metodik och denna dogm och rättar sig efter Qur’ânen och Sunnah – dessa som månar om att ena muslimerna.

1al-Bukhârî (7281).