Dessa vill bara bli av med Tawhîd

Fråga: Det finns kallare som säger att människorna i det här landet – Saudiarabien – inte är i behov av att kallas till Tawhîd, ty alla i landet säger det och kan det. Stämmer det de säger?

Svar: Vad vet du om alla kan det? Det gör de inte. Måhända säger de det utan att veta vad det betyder. I så fall måste det klargöras för dem. Måhända säger de det och antar Murdji’ahs lära. Då måste det klargöras för dem. Måhända säger de det och tror att Tawassul via Awliyâ’ och rättfärdiga människor hör till trosbekännelsens betydelse. Då måste alla dessa frågor klargöras för dem.

Ingen kan vara utan kallet till Tawhîd, inte i det här landet eller i något annat land. Ingen kan vara utan det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh:

”Du kommer att komma till ett folk från Bokens anhängare. Låt det första som du kallar dem till vara trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.”

Han sade så trots att de var Bokens anhängare och lärda. Men den här frågan var dold för dem. Sålunda skall den förklaras för dem. Om de lärda kallas till det, vad skall man då säga om andra? Dessa här vill bara göra sig av med Tawhîd och försöker göra det på alla möjliga sätt. Det är inte tillåtet under några som helst omständigheter.